مسئله

پارامتری هست در سخت افزار برای بیان احتمال خرابی (failure) کل سیستم در اثر خطاهای نرم (soft errors) به اسم فاکتور آسیب پذیری (Vulnerability Factor)؛ خطای نرم به تغییر گذرای یک بیت در پردازنده گفته می شود. این تغییر گذرا می تواند منشاء داخلی و یا خارج از تراشه (ذرات کیهانی، فتون ها، نوترون های کم انرژی) داشته باشد. فاکتور آسیب پذیری میزان آسیب پذیری پردازنده را نسبت به این خطاهای نرم اندازه گیری می کند. مسئله مدل سازی این آسیب پذیری است. این مدل سازی با روش های مختلفی انجام شده است. هر کدام از روش ها به تحلیل وقوع خطا در بخش های مختلف پردازنده پرداخته اند.

نوآوری

نوآوری مولفین مقاله تولید ابزار شبیه سازی به نام gemV مبتنی بر شبیه ساز gem5 است. در این مقاله نواقص کارهای قبلی (عدم جامعیت شبیه سازی‌ها) به طور اجمالی بررسی شده و با ارائه شبیه ساز gemV مشکل جامعیت شبیه سازی برای محاسبه فاکتور آسیب پذیری را حل می کند. در واقع کل حرف این مقاله اینه که کارهای قبلی جامع نبوده چون ابزار مناسب نداشتند! ما این امکان رو به gem5 اضافه کردیم. بعد میاد نتایجی رو که با شبیه سازی روی gemV بدست آوردند را ارائه می کند. 

تحلیل

در حقیقت کار اصلی در gem5 انجام شده است که به شما اجازه شبیه سازی در سطح یک سیستم کامل را می دهد. ارزیابی که بر روی gem5 انجام شده است نشان می دهد دقت سیستم های شبیه سازی شده با gem5 دقت ۹۹% نسبت به سخت افزار واقعی است. (مرجع شماره ۲۰ مقاله) ظاهرا این دوستان امکان اضافه کردن خطای بیتی را به پردازنده و بررسی نتایج را به شما می دهد. در کل خیلی مقاله محکمی نیست ایشالله شبیه سازشون درست کار می کنه (بنده خودم تست نکردم)

این مقاله را می توانید از IEEEXplore دریافت نمایید. کد شبیه سازی رو می توانید از Github دریافت کنید. خود gem5 همچنان در حال توسعه و رفع عیب است؛ اما این شبیه سازی از سه سال قبل به اینور تغییری نکرده است. متاسفانه خود gem5 روی Github نیست و همکاری برای توسعه اون یکم سخت از سایر نرم افزارهای متن باز است.