توازن بار با کمک HAProxy

توازن بار (Load Balancing) به بهبود توزیع بار کاری بین چند منبع (نظیر شبکه، پردازنده، دیسک و …) گفته می شود. HAProxy یک نرم افزار متن باز است که از آن به عنوان متوازن کننده بار و پراکسی عموما برای سرویس های تحت وب استفاده می شود. حتی از این ابزار برای توازن بار ترافیک TCP هم می توان استفاده کرد.

ادامه مطلب
تصادفی

کتابخانه تولید JSON تصادفی

برای تولید مقدار تصادفی با فرمت JSON ابزارهای متعددی در زبان های برنامه نویسی مختلف طراحی شده است. تولید داده ساختگی (Fake) کاربردهای متعددی دارد. این کتابخانه را برای تولید JSON تصادفی مبتنی بر یک الگوی مشخص شده توسط کاربر، در زبان پایتون ساخته ام.

ادامه مطلب

بررسی مقاله: Cross-Domain Weakly-Supervised Object Detection through Progressive Domain Adaptation

روش های متعددی برای تشخیص اشیاء ابداع شده است؛ در همه این روش ها ویژگی های تصویر استخراج و سپس از روی ویژگی ها با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین تصاویر تشخیص داده می شود. از جنبه ی استخراج ویژگی از تصویر می توان الگوریتم های تشخیص شیء را به دو دسته کلی با و بدون یادگیری عمیق تقسیم کرد.

ادامه مطلب

مجازی سازی ARMv8-A – مجازی سازی در حالت AArch64

AArch64 به حالت اجرای ۶۴ بیتی در مجموعه دستورات ARMv8 اطلاق می شود. پردازنده در این حالت عملیات را با مجموعه دستورات A64 اجرا می کند. نسخه های پیشین ARM تنها از حالت اجرای ۳۲ بیتی پشتیبانی می کنند و مد اجرای ۶۴ بیتی در مجموعه دستورات ARMv8 معرفی شده است. در این مد از اجرا تنها دستورات A64 در دسترس قرار دارد؛ با این حال در این حالت هر دو مجموعه ثبات ۶۴ بیت و ۳۲ بیت در دسترس قرار دارند.

ادامه مطلب

مجازی سازی ARMv8-A – مقدمه

از فناوری مجازی سازی به طور وسیعی استفاده می شود. شالوده تقریبا تمامی سامانه های محاسبات ابری و زیرساخت های تجاری مجازی سازی است. اجرای چند سیستم عامل به طور همزمان بر روی یک ماشین از طریق مجازی سازی امکان پذیر است. مجازی سازی امکان اجرا و تست نرم افزارها را بدون مواجه با مخاطره آسیب رسانی به ماشین اصلی بدست می دهد.

ادامه مطلب

بررسی مقاله: Unikernels: The Next Stage of Linux’s Dominance

لینوکس یک سیستم عامل همه منظوره است. «در واقع برای رسیدن به این هدف هسته لینوکس به طور پیوسته در حال گسترش است تا بتواند از عملکردهای بیشتری پشتیبانی کند.» سوالی که پیش می آید این است که «آیا یک kernel به تنهایی می تواند محدوده وسیعی از شرایط و موارد استفاده را به صورت بهینه هندل کند؟»

ادامه مطلب