توازن بار با کمک HAProxy

توازن بار (Load Balancing) به بهبود توزیع بار کاری بین چند منبع (نظیر شبکه، پردازنده، دیسک و …) گفته می شود. HAProxy یک نرم افزار متن باز است که از آن به عنوان متوازن کننده بار و پراکسی عموما برای سرویس های تحت وب استفاده می شود. حتی از این ابزار برای توازن بار ترافیک TCP هم می توان استفاده کرد.

ادامه مطلب